“Rólam írták, nektek szól”


Szekér Nóra – Kapócs Ferenc küzdelmes élete

„Születésem helye: Ráckeresztúr, ideje: 1920. január 1. 015. Anyám egy szegény paraszt leánya. Apám cseléd emberé. Négy éves koromig a pusztán éltem éppúgy, mint a többi cseléd gyereke” – jegyezte fel Kapócs Ferenc a kistarcsai internálótáborban írt naplójában 1950. január 9-én…

Olvasd tovább az egész tanulmányt


Szekér Nóra – Így vallattak a Horthy- és Rákosi-korszakban

MÚLT KOR
Történeti magazin 2014. május 29. 17:01

A Horthy-korszak detektívjeinek a vallomásra bírás során több eszköz is rendelkezésre állt: kutyakorbács, gúzsbakötés, talpalás, ököllel verés.

A Rákosi-diktatúra éveiben már komoly pszichológiai játékot űztek a
foglyokkal, akiket hol véresre vertek, hol kávéval kínálták őket. A Hadtörténeti Múzeumban megrendezett, “Az erőszak emlékezete” című konferencia előadói a kényszervallatási technikák mellett az
internálótáborokban folyó erőszakra is kitértek…

Olvasd tovább az egész tanulmányt


Szekér Nóra – Szárszó előzményei

MAGYAR SZEMLE
Új Folyam XXVIII. 11-12. Szám

Keresztes-Fischer a háttérből komoly támogatást nyújtott a
Parasztszövetségnek és a Kisgazdapártnak. Ez a segítség egyrészt arra
irányult, hogy a párt az egész országot behálózóan meg tudja magát
szervezni, másrészt, hogy felkészüljön egy olyan szakértői gárda, amelyik
kellően képzett arra, hogy az ország politikai vezetésében helyt tudjon
állni. Fontos motiváció volt, hogy a Kisgazdapárton keresztül a nácizmus
ideológiáját széles társadalmi körben ellensúlyozni lehetett, de e
támogatásnak a jövőre ható perspektívája is volt…

Olvasd tovább az egész tanulmányt


Szekér Nóra: A Magyar Közösség története, 2009. – PhD értekezés

olvasd el az egész könyvet